Сервіс провайдерам

Сервіс-провайдер — компанія, що надає послуги, необхідні бенефіціару для удосконалення "зелених" інновацій та виходу на нові ринки.

Вимоги
до сервіс-провайдерів

офіційна реєстрація

Зареєстрована приватна чи державна компанія або ФОП

ПІДТВЕРДЖЕНИЙ ДОСВІД

Щонайменше 2-річний досвід надання послуг у відповідній сфері

дозвільні документи

Наявні усі дозвільні документи (ліцензії, сертифікати тощо)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Має рекомендації мінімум 2-х компаній, яким надавалися аналогічні до необхідних послуги протягом останніх 2-х років

офіційна реєстрація

Зареєстрована приватна чи державна компанія або ФОП

ПІДТВЕРДЖЕНИЙ ДОСВІД

Щонайменше 2-річний досвід надання послуг у відповідній сфері

дозвільні документи

Наявні усі дозвільні документи (ліцензії, сертифікати тощо)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Має рекомендації мінімум 2-х компаній, яким надавалися аналогічні до необхідних послуги протягом останніх 2-х років

порядок дій

Як це працює?

1. Сервіс-провайдер реєструється на сайті climate.biz та описує свою експертизу.

2. Потенційний бенефіціар обирає сервіс-провайдера та контактує для подальших домовленостей.

3. Сервіс-провайдер надає потенційному бенефіціару комерційну пропозицію та бюджет проєкту.

4. Потенційний бенефіціар подає грантову заявку разом з пропозицією сервіс-провайдера.

5. У випадку перемоги бенефіціар та сервіс-провадйер укладають договір про надання послуг та виконують проєкт.

6. Після завершення робіт ЄБРР виплачує грантові кошти.

Приклади робіт,
що можуть бути профінансовані

Поданий перелік послуг не є вичерпним. Якщо Аплікант зможе довести, що суттєве скорочення викидів парникових газів може бути досягнуто з використанням інших послуг, Проєктний Менеджер може схвалити таку послугу за згоди ЄБРР.

Дослідження і розробка (R&D)

Науково-дослідницькі послуги та розробку інноваційних рішень, конструкторські, дизайн та IT послуги, що сприяють реалізації кліматичних технологій
 • конструкторські послуги 
 • промисловий дизайн для продукту 
 • налаштування продукту для нового типу клієнтів або нової сфери/способу застосування
 • розробка алгоритмів

ТЕСТУВАННЯ

Будь-яке тестування конкретного обладнання чи програмного забезпечення, що безпосередньо сприяє скороченню викидів CO2 або реалізації кліматичних технологій
 • тестування обладнання
 • тестування установок
 • тестування програмного забезпечення

СЕРТИФІКАЦІЯ

Отримання будь-яких документів по сертифікації, які дозволяють Апліканту реалізувати кліматичні технології, скоротити викиди CO2 або покращити позиції на ринку
 • національна сертифікація
 • міжнародна сертифікація
 • розробка і збирання усіх супутніх документів, що необхідні для сертифікації

Інтелектуальна власність (IP)

Отримання експертних консультацій та реєстрація патентів на винаходи, корисні моделі, торговельні марки, знаки для товарів і послуг, а також захист прав інтелектуальної власності.
 • патентний пошук
 • експертизи інтелектуальної власності 
 • визначення оптимальних способів для захисту IP 
 • національна і міжнародна реєстрація патентів, торговельних марок знаків для товарів і послуг
 • національний і міжнародний захист прав інтелектуальної власності. 

ІТ-розробка

Розробка програмних компонентів для продуктів чи проєктів, що дозволяють скоротити викиди парникових газів, чи сприятимуть впровадженню інших кліматичних технологій

 • розробка програмних рішень
 • послуги UI UX дизайну
 • автоматизація бізнес-процесів
 • розробка мобільних застосунків
 • розробка веб-сайтів
 • тестування програмного забезпечення

Технологічний консалтинг

Отримання експертних рекомендацій щодо інновацій для бізнесу, оцінки недоліків та оптимізації технологічних процесів, впровадження екологічних та енергоефективних технологій

 •  розробка екологічних паспортів
 • екологічний аудит
 • моніторинг споживання енергії
 • розробка стандартів споживання енергії
 • консультації з питань енергетичної безпеки

Інжиринг

Надання інженерно-консультаційних послуг виробничого, комерційного та науково-технічного характеру, що сприяють росту ринкових спроможностей Апліканта або безпосередній реалізації кліматичних інновацій
 • проведення НДР, складання проєктних пропозицій і ТЕО будівництва
 • розробка технічних проєктів 
 • проєктування та конструкторську розробку

Маркетинг

Розробка стратегічних і тактичних планів, маркетинг міксу, удосконалення ергономіки продукту, а також консультаційні послуги щодо планування та маркетингових комунікацій
 • створення маркетингової стратегії компанії
 • робота над політикою ціноутворення
 • робота над особливостями пакування товарів і їх створення
 • реклама, промоушн і робота з іншими маркетинговими комунікаціями
 • маркетингові дослідження

Інші послуги

Поданий вище перелік послуг не є вичерпним.

Якщо Аплікант зможе довести, що суттєве скорочення викидів парникових газів може бути досягнуто з використанням інших послуг, Проектний Менеджер може схвалити таку послугу за згоди ЄБРР.
ВІДЕО-ІНСТРУКЦІЯ

Як подати заявку сервіс-провайдеру

Детальна відео-інструкція, де ви отримаєте інформацію щодо заповнення форми заявки на сайті.