FAQ

Відповіді на поширені питання по Проекту

Загальні питання

Наступна хвиля прийому заявок почнеться весною 2023 року. Слідкуйте за оновленнями на сайті та на сторінках соціальних мереж.

Зазвичай прийом заявок на грант триває до 2х місяців від дати офіціного оголошення про старт.

 

Ви можете задати своє питання у формі зворотнього зв’язку внизу сторінки або написати нам на email: [email protected]

 

Про учасників

 • Скорочення викидів парникових газів. Якою мірою запропонований проект здатний зменшити викиди СО2 та інших парникових газів? 
 • Масштабування і використання в інших секторах. Цю технологію / продукт можна масштабувати? Можуть інновації, пов’язані з цією технологією використовуватися / впроваджуватися в інших секторах / вертикалях / галузях? 
 • Рівень інновацій. Якою мірою ця технологія / продукт рухатиме межу інновацій? Це абсолютно новий продукт чи лише адаптація / нова версія існуючого рішення?
 • Ринковий потенціал. Наскільки ця технологія / продукт / проект може розвинути  ринок кліматичних інновацій? Чи може вона збільшити частку ринку компанії або змінити всю екосистему кліматичних інновацій в Україні?
 • Реалістичність втілення. Наскільки імовірним та реалістичним є успішне впровадження даної технології/продукту/проекту, беручи до уваги команду проекту, її досвід та управлінську культуру?
 • Компанія впроваджує або розробляє кліматично-дружні технології 
 • Є зареєстрованою юридичною особою (приватною компанією) на території України.
 • Здійснює свою діяльність щонайменше 1 рік до подачі заявки  
 • Належить до малого і середнього бізнесу 
 • Готова до співфінансування проекту (оплати послуг в рамках проекту) у розмірі щонайменше 25% від суми гранту 
 • Учасниками Проекту не можуть бути комунальні і державні підприємства, громадські організації та як фізичні особи-підприємці (ФОП) 
 • До компанія або її власників застосовуються обмежувальні заходи (санкції) в України, ЄС та США. 
 • Компанія зареєстрована та/або здійснює діяльність на тимчасово окупованій території України. 
 • Компанія визнавалася неплатоспроможною протягом останнього 1 (одного) року до моменту подачі аплікаційної форми 
 • Компанія представляє собою репутаційний ризик для ЄБРР та/або Проектного менеджера відповідно до Виконавчих політик та процедур ЄБРР (EBRD Enforcement Policy and Procedures). 
 • Компанія працює в сфері виробництва алкоголю, тютюну чи гральному бізнесі. 
 • Дослідження і розробка (R&D). Ці послуги включають в себе будь-які науково-дослідницькі послуги, які забезпечують: 
  • конструкторські послуги 
  • промисловий дизайн для продукту 
  • налаштування продукту для нового типу клієнтів або нової сфери/способу застосування 
  • розробка алгоритмів 
 • Тестування. Ці послуги включають в себе будь-яке тестування конкретного обладнання чи програмного забезпечення. Вони включають в себе (але не обмежуються): 
  • тестування обладнання 
  • тестування установок 
  • використання точних інструментів для тестування 
 • Сертифікація. Цей вид послуг включає отримання будь-яких документів по сертифікації, які дозволяють Апліканту реалізувати клімату технології та скоротити свої викиди парникових газів або покращити свою позицію на ринку: 
  • національна сертифікація 
  • впливові тести продуктивності  
  • сертифікація міжнародних організація 
 • Реєстрація та захист інтелектуальної власності (IP) на винаходи, корисні моделі, торговельні марки, знаки для товарів і послуг: 
  • патентний пошук 
  • експертизи інтелектуальної власності 
  • визначення оптимальних способів для захисту IP 
  • національна і міжнародна реєстрація патентів, торговельних марок знаків для товарів і послуг 
  • національний і міжнародний захист прав інтелектуальної власності. 
 • Розробка ІТ-компонентів. Цей вид послуг може включати в себе розробку програмних компонентів для продуктів чи проектів, що дозволяють скоротити викиди парникових газів в даній компанії, або є частиною продукту чи послуг Апліканта. 
 • Технологічний консалтинг та аудит. Цей вид послуг може включати професійні рекомендації щодо інновацій для бізнесу; оцінки недоліків та напрямки вдосконалення технологічних процесів. 
  • розробка екологічних паспортів 
  • екологічний аудит 
  • моніторинг споживання енергії 
  • розробка стандартів споживання енергії 
  • консультації з питань енергетичної безпеки 
 • Інші послуги. Поданий вище перелік послуг не є вичерпним. Якщо Аплікант зможе довести, що суттєве скорочення викидів парникових газів може бути досягнуто з використанням інших послуг, Проектний Менеджер може схвалити таку послугу за згоди ЄБРР. 
 • Реєстрація Апліканта на climate.biz. 
 • Заповнення Аплікантом повної заявки 
 • Оцінка заявки професійними експертами  
 • Проведення Аплікантом презентації проекту у разі отримання позитивної оцінки 
 • Оголошення Аплікантів-переможців хвилі відбору, що номіновані на підписання Грантового договору з ЄБРР 
 • Оголошення переможців хвилі відбору
 • Укладання договорів переможцями хвилі відбору з сервіс-провайдерами, що передбачені у рамках проєктних заявок 
 • Укладання Грантового договору між ЄБРР та переможцями хвилі відбору, отримання переможцями статусу Бенефіціара Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери 
 • Реалізація Бенефіціаром проєкту в межах Грантової угоди 
 • Проведення Проєктним Менеджером моніторингу стану виконання проєкту Бенефіціара  
 • Подача Бенефіціаром звіту про виконання проєкту та отримання послуг від сервіс-провайдерів 
 • Проведення Проєктним Менеджером аудиту результатів проєкту Бенефіціара 
 • Виплата Бенефіціару грантових коштів на банківський рахунок 

Про сервіс-провайдерів

 • Зареєстрована приватна чи державна компанія або ФОП  
 • Щонайменше 2-річний досвід надання послуг у відповідній сфері 
 • Наявні усі дозвільні документи (ліцензії, сертифікати тощо) 
 • Має рекомендації щонайменше 2-х компаній, яким надавалися аналогічні до необхідних для реалізації конкурсного проєкту послуги протягом останніх 2-х років.
 • Зареєстрований як комунальне підприємство або громадська організація 
 • До компанія або її власників застосовуються обмежувальні заходи (санкції) в України, ЄС та США. 
 • Сервіс-провайдер або його відокремлені підрозділи зареєстровані та/або здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території України або в Російській Федерації. 
 • Компанія пов’язана з Учасником, проєкт якого планує реалізовувати
 • Членство у національних галузевих асоціаціаціях
 • Членство у міжнародних галузевих асоціаціях 
 • Наявність сертифікатів міжнародних сертифікаційних органів або організацій 
 • Наявність державних сертифікатів/ліцензій 
 • Досвід надання послуг та виконання робіт за проєктами ЄБРР та інших міжнародних фінансових організацій та донорів.

Аплікант/Бенефіціар і Сервіс-провайдер, що працюють в рамках одного Конкурсного Проєкту не можуть бути пов’язані. Вони вважаються пов’язаними за таких умов, але не виключно: 

 • Будь-який з працівників, відповідальний за прийняття рішень Апліканта/Бенефіціара, або члени їх сімей, володіє часткою в компанії Сервіс-провайдера, і навпаки. 
 • Будь-який з працівників, відповідальний за прийняття рішень Апліканта/Бенефіціара перебуває у правовідносинах з Сервіс-провайдером, що передбачають виплату винагороди на користь такого працівника (наприклад, є працівником за сумісництвом, за договором ЦПХ, чи консультантом), і навпаки. 
 • Будь-який з працівників, відповідальний за прийняття рішень в компанії Апліканта/Бенефіціара є пов’язаною особою (членами родини, близькими знайомими) з працівниками, відповідальними за  прийняття рішень в компанії Сервіс-провайдера, і навпаки. 

У разі з’ясування, що Аплікант/Бенефіціар та Сервіс-провайдер є пов’язаними в рамках одного Конкурсного Проєкту, Проєктний Менеджер ініціює процес припинення будь-якої співпраці у рамках Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери. У такому випадку ЄБРР зобов’яже Бенефіціара повернути кошти, отримані у рамках Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери, відповідно до умов Грантового договору.

ПОДІЯ ЗАВЕРШЕНА

Дякуємо за інтерес до Проєкту «Кліматичні інноваційні ваучери». Слідкуйте за новинами та залишайте свій email. Ми сповістимо вас про початок нової хвилі Проєкту та інші важливі події.
Форма підписки