Правила та вимоги Проєкту

Перед подачею заявки обов’язково до ознайомлення!

Цей документ визначає правила Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери (далі — Проєкт). Ці правила можуть бути змінені та/або доповнені організаторами. Про оновлення та зміни до Правил буде повідомлено на офіційному сайті Проєкту – climate.biz.

1. Загальні положення

1.1. Проєкт Кліматичних Інноваційних Ваучерів - механізм фінансової підтримки компаній, що розробляють та/або впроваджують інноваційні кліматичні технології.

1.2. Інноваційні Ваучери надаються учасникам Проєкту на конкурсній основі. Оцінку конкурсних проєктів та визначення переможців конкурсу (Бенефіціарів) здійснює Відбірковий Комітет відповідно до критеріїв оцінки Конкурсних Проєктів Аплікантів, визначених у цих Правилах.

1.3. Апліканти можуть подавати Конкурсні Проєкти на конкурс Кліматичних Інноваційних Ваучерів в межах оголошених хвиль відбору. Проєктний Менеджер оцінює проєкти та визначає переможців у кілька етапів, строки проведення яких публікуються на Офіційному Сайті Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери.

1.4. Конкурсні проєкти передбачають обов’язкову участь у них двох сторін - Апліканта та Надавача Послуг. Надавач послуг виконує проєкт на замовлення Апліканта, який розробляє та/або впроваджує кліматичні технології.

2.1. Взяти участь у Проєкті Кліматичні Інноваційні Ваучери може юридична особи, що розробляє та/або впроваджує інноваційні кліматичні технології. Для участі у Проєкті Апліканти та Надавачі послуг повинні відповідати вимогам, визначеним у цьому розділі Правил. Якщо Проєктний Менеджер або представники ЄБРР виявлять невідповідність учасників Проєкту цим вимогам, співпрацю із ними може бути припинено без можливості повторної участі в Проєкті Кліматичні Інноваційні Ваучери.

2.2. Компанії, що беруть участь в Проєкті Кліматичні Інноваційні Ваучери, не можуть одночасно виступати в ролі Бенефіціара та Надавача послуг. Суміщення цих ролей не допускається, навіть якщо компанія є Бенефіціаром та Надавачем Послуг у різних Конкурсних Проєктах.

2.3. Загальні вимоги до Аплікантів

2.3.1. Для участі у Проєкті Кліматичні Інноваційні Ваучери Апліканти повинні відповідати одночасно усім вимогам, описаним нижче:
• Юридична особа зареєстрована на території України щонайменше за 1 рік до подачі конкурсного проєкту.
• Частка приватної власності у статутному капіталі юридичної особи становить 100% (компанія знаходиться у приватній власності, не є комунальною або державною, не зареєстрована як громадська організація чи як фізична особа підприємець (ФОП ).
• Юридична особа може бути дискваліфікована від участі у Проєкті, у разі, якщо щодо неї та/або її кінцевих вигодонабувачів/власників застосовуються обмежувальні заходи (санкції) в України, ЄС та США.
• Юридична особа, кінцевий вигодонабувачів/власник/керівник якої є громадянином росії або Білорусі, не може брати участь у проєкті.
• Юридична особа або її відокремлені підрозділи не можуть бути зареєстровані та не здійснюють діяльність на територіях, на яких українські органи державної влади тимчасово не виконують свої повноваження, або на тимчасово окупованій території України.
• Юридична особа повинна відповідати наступним критеріям:
• Компанія не визнавалася неплатоспроможною протягом останнього 1 (одного) років до моменту подачі аплікаційної форми • Не провадить діяльність, що може представляти собою репутаційний ризик для ЄБРР та/або Проєктного менеджера відповідно до Виконавчих політик та процедур ЄБРР (EBRD Enforcement Policy and Procedures).
• Не працює в сфері виробництва алкоголю, тютюн, чи гральному бізнесі.
• При подачі аплікаційної форми юридична особа повинна бути готова до співфінансування у розмірі щонайменше 25% від суми гранту, який би хотіла отримати.

2.4. Загальні вимоги до Надавачів Послуг

2.4.1. Надавачі послуг повинні відповідати таким вимогам, щоб мати можливість брати участь у проєктах Аплікантів та Бенефіціарів:
• Бути зареєстрованим в державних органах як суб’єкт підприємницької діяльності в Україні або іншій країні, не є комунальною установою, не зареєстрована як громадська організація. Компанії, зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь не можуть виступати в ролі Надавачів послуг для компаній-аплікантів, зареєстрованих в Україні.
• Надавач послуг може бути дискваліфікований від участі у Проєкті Кліматичні Інноваційні Ваучери, у разі, якщо щодо нього та/або його кінцевих вигодонабувачів/власників компанії, застосовуються обмежувальні заходи (санкції) в України, ЄС та США.
• Юридична особа, кінцевий вигодонабува/власник якої є громадянином росії, не може брати участь у проєкті.
• Володіти щонайменше 2-річним досвідом надання послуг у відповідній сфері • Володіти усіма дозвільними документами (ліцензіями, сертифікатами тощо) необхідними для надання відповідних послуг.
• Мати рекомендації щонайменше 2-х компаній, яким надавалися аналогічні до необхідних для реалізації конкурсного проекту послуги протягом останніх 2-х років до дати подачі конкурсного проєкту.
• Надавач послуг або його відокремлені підрозділи не можуть бути зареєстровані та/або здійснювати діяльність на тимчасово окупованій території України.

2.4.2. Проєктний Менеджер вважатиме такі фактори позитивними при оцінці спроможності Надавачів Послуг надати запропоновані сервіси в рамках Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери:
• Надавач Послуг є членом національних галузевих асоціацій
• Надавач Послуг є членом міжнародних галузевих асоціацій
• Компанія володіє сертифікатами міжнародних сертифікаційних органів або організацій
• Компанія володіє державними сертифікатами/ліцензіями
• Надавач Послуг має досвід надання послуг та виконання робіт за проєктами ЄБРР та інших міжнародних фінансових організацій та донорів.

2.4.3. Щоб стати учасником Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери, Надавач Послуг повинен заповнити реєстраційну форму для надавачів послуг на офіційному сайті Проєкту.

2.4.4. Після заповнення реєстраційної форми Надавачем Послуг, Проєктний Менеджер перевіряє дані, надані у формі. Якщо Надавач Послуг відповідає встановленим вимогам, Проєктний Менеджер вносить його до списку зареєстрованих Надавачів Послуг. Про рішення з приводу реєстрації Надавача послуг повідомляють по електронній пошті.

2.5.Незалежність Надавачів послуг та уникнення конфлікту інтересів

2.5.1. Аплікант/Бенефіціар і Надавач Послуг, що працюють в рамках одного Конкурсного Проєкту не можуть бути пов’язані. Аплікант/Бенефіціар і Надавач послуг вважаються пов’язаними за таких умов, але не виключно:
• Будь-який з працівників, відповідальний за прийняття рішень Апліканта/Бенефіціара, або члени їх сімей, володіє часткою в компанії Надавача Послуг, і навпаки.
• Будь-який з працівників, відповідальний за прийняття рішень Апліканта/Бенефіціара перебуває у правовідносинах з Надавачем послуг, що передбачають виплату винагороди на користь такого працівника (наприклад, є працівником за сумісництвом, за договором ЦПХ, чи консультантом), і навпаки.
• Будь-який з працівників, відповідальний за прийняття рішень в компанії Апліканта/Бенефіціара є пов'язаною особою (членами родини, близькими знайомими) з працівниками, відповідальними за прийняття рішень в компанії Надавача послуг, і навпаки.

2.5.2. У разі з’ясування, що Аплікант/Бенефіціар та Надавач послуг є пов’язаними в рамках одного Конкурсного Проєкту, Проєктний Менеджер ініціює процес припинення будь-якої співпраці у рамках Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери. У такому випадку ЄБРР зобов’яже Бенефіціара повернути кошти, отримані в рамках Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери, відповідно до умов Грантового договору

3.1.Подача Конкурсних Проєктів

3.1.1. Для участі у конкурсі на отримання Інноваційного Ваучера Аплікант повинен описати свій проєкт реалізації інноваційної кліматичної технології, використовуючи форми, які міститься на сайті climate.biz. Конкурсні проєкти, подані Аплікантом у будь-який інший спосіб (електронна пошта, компакт-диски, пошта) не розглядатимуться Проєктним Менеджером.

3.1.2. Факт заповнення форм не означає отримання Інноваційного Ваучеру, а є фактом отримання юридичною особою статусу Апліканта у конкурсі Інноваційних Ваучерів. Проєктний Менеджер підтверджує отримання Конкурсного Проєкту Апліканта через електронну пошту. Для цього використовується електронна адреса, використана Аплікантом при заповненні Аплікаційної форми.

3.1.3. Всю інформацію, подану через форми, перевіряють представники Проєктного Менеджера, Відбіркового Комітету та ЄБРР. Проєктний Менеджер залишає за собою право уточнити будь-яку інформацію, що була подана Аплікантом.

3.1.4. Надання Аплікантом будь-якої неправдивої інформації є підставою для виключення Апліканта із конкурсу Інноваційних Ваучерів без можливості повторної участі в ньому.

3.1.5. Будь-які запити Аплікантів та Надавачів Послуг до Проєктного Менеджера приймаються виключно у письмовій формі виключно на через електронну пошту, зазначену на офіційному сайті Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери.

3.1.6. Апліканти, що були відібрані в результаті конкурсу проходять перевірку відповідно до процедур ЄБРР. ЄБРР залишає за собою право відмовити Апліканту у отриманні Інноваційного Ваучера навіть після проведення перевірки Проєктним Менеджером.

3.1.7. Повідомлення про результати конкурсу Апліканти отримують на електронну пошту, вказану Аплікантом при заповненні форм.


3.2. Бюджет Конкурсного Проєкту

3.2.1. Обов’язковою частиною Конкурсного Проєкту є бюджет. Аплікант повинен прикріпити файл із бюджетом до своєї заявки, використовуючи відповідне поле у Аплікаційній Формі.

3.2.2. Для подачі бюджету Аплікант повинен використовувати шаблон бюджету наданий Проєктним Менеджером, який можна завантажити тут. Аплікант повинен також дотримуватись вимог до заповнення бюджету, викладених у файлі із шаблоном бюджету. Конкурсні проєкти, що використовують інші шаблони бюджету ніж наданий Проєктним Менеджером не будуть розглядатись.

3.2.3. Фінансування в рамках Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери надається для оплати послуг третіх сторін, що необхідні Бенефіціарам для реалізації Конкурсних Проєктів.

3.2.4. В рамках Конкурсного Проєкту НЕ можуть бути профінансовані:
• оплата праці працівників Апліканта/Бенефіціара
• поповнення запасів/оборотних коштів компанії Апліканта/Бенефіціара.

3.2.5. Погодження придбання обладнання чи матеріалів можливе тільки у випадку надання обгрунтування причин неможливості надання сервісних послуг без таких дій і за умови, що вартість придбання не перевищуватиме 20% від бюджету Конкурсного Проєкту.

3.3. Типи послуг

3.3.1. Аплікант у описі Конкурсного Проєкту повинен довести, що послуги, надані коштом Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери, дадуть вимірюваний кліматичний ефект. Перелік послуг, які можуть бути отримані у рамках Конкурсного Проєкту, не є виключним і може, зокрема, включати:
• Дослідження і розробка (R&D). Ці послуги включають в себе будь-які науково- дослідницькі послуги, які забезпечують:
 • конструкторські послуги
 • промисловий дизайн для продукту
 • налаштування продукту для нового типу клієнтів або нової сфери/способу
 • застосування розробка алгоритмів
• Тестування. Ці послуги включають в себе будь-яке тестування конкретного обладнання
чи програмного забезпечення. Вони включають в себе (але не обмежуються):
 • тестування обладнання
 • тестування установок
 • використання точних інструментів для тестування
• Сертифікація. Цей вид послуг включає отримання будь-яких документів по сертифікації, які дозволяють Апліканту реалізувати клімату технології та скоротити свої викиди парникових газів або покращити свою позицію на ринку:
 • національна сертифікація
 • впливові тести продуктивності
 • сертифікація міжнародних організація
• Реєстрація та захист інтелектуальної власності (IP) на винаходи, корисні моделі, торговельні марки, знаки для товарів і послуг:
 • патентний пошук
 • експертизи інтелектуальної власності
 • визначення оптимальних способів для захисту IP
 • національна і міжнародна реєстрація патентів, торговельних марок знаків для товарів і послуг
 • національний і міжнародний захист прав інтелектуальної власності.
• Розробка ІТ-компонентів. Цей вид послуг може включати в себе розробку програмних компонентів для продуктів чи проєктів, що дозволяють скоротити викиди парникових газів в даній компанії, або є частиною продукту чи послуг Апліканта.
• Інші послуги. Поданий вище перелік послуг не є вичерпним. Якщо Аплікант зможе довести, що суттєве скорочення викидів парникових газів може бути досягнуто з використанням інших послуг, Проєктний Менеджер може схвалити таку послугу за згоди ЄБРР.

3.4. Суми Фінансування

3.4.1. В рамках Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери Апліканти можуть подавати конкурсні проєкти на отримання ваучерів у розмірі до 50 000 євро

3.4.2. ЄБРР надає кошти Бенефіціарам відповідно до договорів із ними. Сума фінансування в договорах відповідає сумі, визначеній в бюджеті Конкурсного Проєкту Бенефіціара. Валюта, у якій здійснюється розрахунок в рамках Проєкту – євро.

3.5. Співфінансування

3.5.1. В рамках Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери Бенефіціари зобов’язані співфінансувати свої Конкурсні Проєкти. Грошовий вклад (співфінансування) Бенефіціаром свого Конкурсного Проєкту повинен становити щонайменше 25% від фінансування, яке він отримує в рамках Проєкту. Співфінансування здійснюється виключно у грошовій формі і не може бути замінене бартером, взаємозаліком, кліринговими розрахунками, давальницькою сировиною, участю персоналу тощо.

3.5.2. Попередні платежі, що були здійснені до підписання грантової угоди співфінансуванням Конкурсного проєкту не вважаються

 

Конкурсні проєкти оцінює Експертне Журі відповідно до критеріїв та процедур визначених у цьому розділі Правил.

4.1. Критерії оцінювання Конкурсних Проєктів

4.1.1. Експертне Журі Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери здійснює оцінку Конкурсних Проєктів, поданих Аплікантами за такими критеріями:
• Потенціал скорочення викидів парникових газів. Якою мірою запропонований проєкт здатний зменшити викиди СО2 та інших парникових газів?
• Здатність технології до масштабування і використання / впровадження в інших секторах. Цю технологію / продукт можна масштабувати? Можуть інновації, пов'язані з цією технологією використовуватися / впроваджуватися в інших секторах / вертикалях / галузях?
• Рівень інновацій. Якою мірою ця технологія / продукт рухатиме межу інновацій? Це абсолютно новий продукт чи лише адаптація / нова версія існуючого рішення?
• Ринковий потенціал. Наскільки ця технологія / продукт / проєкт може розвинути ринок кліматичних інновацій? Чи може вона збільшити частку ринку Бенефіціара або змінити всю екосистему кліматичних інновацій в Україні?
• Реалістичність втілення технології/продукту. Наскільки імовірним є успішне впровадження даної технології/продукту/проєкту?

5.1. Під час поглибленого аналізу заявок представники Проєктного Менеджера аналізують додаткові документів та проводять співбесіди з представниками Аплікантів.

5.2. Документами, які Проєктний Менеджер може запросити в Апліканта для проведення поглибленого аналізу таких документів (перелік не є вичерпним):
• Додаткові технічні документи про проєктЯкщо необхідно, оновлений або детальніший бюджет
• Реєстраційні та статутні документи (наприклад, статут, витяг з ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію тощо)
• Податкові сертифікати і витяги з податкових реєстрів
• Інформація про існуючі банківські рахунки
• Баланс і звіт про прибутки і збитки (звіт про фінансові результати) за останній рік.
• Письмова заява щодо персоналу Апліканта та осіб, що виконують роботу на підставі цивільно-правових договорів
• Письмові свідоцтва про судові процеси компанії протягом останнього року
• Відомості про патенти, ліцензії, сертифікати - у разі наявності

5.3. Апліканти повинні будуть надати ці документи протягом 3 робочих днів, але не пізніше 7 (семи) календарних днів (у разі, якщо для виконання запити Проєктного менеджера Апліканту необхідно створювати нові документи) з моменту запиту, за відсутності іншої домовленості. Протягом відбору Проєктний менеджер та ЄБРР можуть надати запит про отримання будь-яких інших документів.

5.4. Ознайомчі візити

5.4.1. З метою оцінки технологічної та інноваційної спроможності Апліканта, знайомства з його виробничими потужностями, з прототипами чи серійними зразками кліматичних технологій, перевірки достовірності наданих в Заявці проєкту Проєктний менеджер може здійснювати узгоджені візити до офісів, виробничих приміщень, випробувальних лабораторій та полігонів Бенефіціарів та/чи Надавачів послуг.

6.2.1. ЄБРР до укладення відповідних Грантових договорів залишає за собою право доповнити та/або змінити вказані істотні умови в односторонньому порядку без надання додаткових пояснень.

6.3. Оподаткування

6.3.1. Безповоротна цільова фінансова допомога, отримана Бенефіціаром в рамках Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери, здійснюється у вигляді грошового переказу на валютний (євро) рахунок Бенефіціара.

6.3.2. Проєкт Кліматичні Інноваційні Ваучери зареєстрований в Міністерстві економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства України як Міжнародна технічна допомога що дозволяє Бенефіціарам зареєстрованим в Україні отримати додаткові пільги в оподаткуванні діяльності пов’язаної з безпосередньою реалізацією Конкурсного Проєкту.

7.1. Захист персональних даних

7.1.1. Апліканти в зв'язку із подачею заявки на участь у Проєкті Кліматичні Інноваційні Ваучери, передають ЄБРР та Проєктному менеджеру персональні дані своїх представників або інших осіб – суб'єктів персональних даних та погоджуються із Положенням про захист персональних даних. Аплікант гарантує, що:
• він є законним і правомірним власником відповідних персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних (далі - Закон);
• він отримав згоду на обробку та передачу персональних даних, які передаються іншій стороні, від відповідних суб'єктів персональних даних;
• передача персональних даних здійснюється при дотриманні вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних та мети обробки персональних даних.

7.2. Захист комерційної таємниці

7.2.1. Аплікант повинен у письмовій формі повідомити ЄБРР та Проєктному менеджеру про належність будь-якої інформації, наданої в рамках Проєкті Кліматичні Інноваційні Ваучери до комерційної таємниці.

7.2.2. Не може бути визнана комерційною таємницею інформація про найменування Апліканта та Надавача послуг, загальна інформація про проєкт та Кліматичну технологію, вартість Інноваційного ваучера та послуг, наданих в рамках Проєкту тощо.

7.2.3. Інформація, що становить комерційну таємницю, може бути використана представниками ЄБРР та Проєктного менеджера для цілей реалізації Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери, але не може бути надана третім особам, за винятком надання такої інформації на запит органів державної влади в установленому законом порядку.

7.3. Відповідальність Експертного Журі

7.3.1. Члени Експертного Журі зобов’язані письмово повідомити Проєктного менеджера про можливий конфлікт інтересів або пов’язаність із Аплікантами, проєктні заявки яких надійшли на розгляд Експертного Журі, або Надавачами послуг, які вказані у цих проєктних заявках, не пізніше ніж за 1 день від встановлення цього факту. Конфлікт інтересів або пов’язаність можуть бути визначені у разі, якщо член Експертного Журі:
• володіє часткою в компанії Апліканта або Надавача Послуг
• протягом останніх 5 років перебував у правовідносинах з Аплікантом або Надавачем послуг, що передбачають виплату винагороди на його користь (наприклад, працівник за сумісництвом, за договором ЦПХ, чи консультант)
• є членом родини, близькими знайомими з працівниками, відповідальними за прийняття рішень в компанії Апліканті чи Надавача послуг.

7.3.2. У разі, якщо член Експертного Журі не повідомить Проєктного Менеджера про можливий конфлікт інтересів чи або пов'язаність із Аплікантом/Надавачем послуг у встановлений термін, співпрацю з цим членом Експертного Журі може бути припинено Проєктним менеджером.

7.4. Захист інтелектуальної власності

7.4.1. ЄБРР та Проєктний Менеджер не претендують на права інтелектуальної власності Аплікантів та Надавачів послуг, та на об’єкти інтелектуальної власності, що можуть виникати у процесі реалізації Проєкті Кліматичні Інноваційні Ваучери.

7.5. Використання інформації у рекламних та маркетингових цілях

7.5.1. ЄБРР та Проєктний Менеджер залишають за собою право використовувати та поширювати у рекламних та маркетингових цілях будь-яку інформацію, якій не надано статусу комерційної інформації та яка не порушує прав інтелектуальної власності Апліканта/Бенефіціара або Надавача послуг, в тому числі фото-, відеоматеріали, аудіо та письмові записи інтерв’ю, тощо.

7.6. Інформація про Надавачів Послуг

7.6.1. Заповнюючи форму реєстрації Надавачів Послуг, компанія погоджується із тим, що після перевірки цієї інформації Проєктним Менеджером, інформація про неї буде вільно доступна на сайті Проєкті Кліматичні Інноваційні Ваучери (climate.biz) для ознайомлення із нею будь-якого відвідувача.

7.7. Моніторинг результатів проєктів

7.7.1. Проєкти, що отримують співфінансування в рамках Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери повинні показати позитивні результати як у скороченні викидів так і у розвитку бізнесу компаній, що їх отримують. Самі результати оцінюватимуться за такими Ключовими Показниками Ефективності (КПЕ):
• Зменшення використання енергії
• Скорочення використання ресурсів
• Скорочення викидів парникових газів
• Збільшення кількості захищених об’єктів інтелектуальної власності
• Збільшення продажів
• Обсяг залучених інвестицій
• Збільшення експорту і вихід на нові ринки

7.7.2. Для здійснення моніторингу результатів, Бенефіціари зобов’язані не рідше 1 разу на місяць подавати інформацію щодо стану реалізації проєктів, які отримали співфінансування у вигляді Інноваційних Ваучерів у визначеній ЄБРР та Проєктним Менеджером формі.

7.7.3. Не пізніше 1 (одного) тижня з моменту завершення реалізації проєкту Бенефіціари, зобов’язані подати остаточний звіт Проєктному Менеджеру, описуючи виконану роботу та її результати, а також надають копії офіційних, в тому числі фінансових, документів, що підтверджують факт завершення робіт по проєкту. Бенефіціар та Надавач послуг також заповнюють опитувальник щодо свого досвіду з Проєктом Кліматичні Інноваційні Ваучери, наданий Проєктним Менеджером.

7.7.4. Через 1 (один) рік після завершення проєкту Бенефіціари зобов’язані подати звіт Проєктному Менеджеру та ЄБРР, що містить інформацію про те як Інноваційний ваучер допоміг Бенефіціару скоротити викиди парникових газів, енергоспоживання та / або використання ресурсів, залучати інвестиції, отримати доступ до нових ринків тощо.

7.8. Оприлюднення підсумків проєктів

7.8.1. З метою популяризації історій успіху кліматичних інновацій, що отримали підтримку через Проєкт Кліматичні Інноваційні Ваучери, та заохочення розвитку кліматичних технологій, ЄБРР та Проєктний Менеджер можуть здійснювати маркетингові заходи (підготовку публікацій та відео-матеріалів, проведення презентацій, прес-конференцій та публічних зустрічей) присвячених результатам, які продемонстрували Бенефіціари Проєкту, можливостям ринку кліматичних інновацій та перспективам роботи на ньому.

7.8.2. Для підготовки та участі в таких маркетингових Заходів можуть залучатися представники Бенефіціарів та Надавачів Послуг, та використовуватися інформація, що не містить комерційної таємниці та не порушує авторських прав сторін.

Аплікант – юридична особа, яка подала заявку на участь у Проєкті з метою отримання Інноваційного Ваучера на розвиток та/або впровадження кліматичної технології.


Аудитор проєкту - організація, що уповноважена ЄБРР здійснювати моніторинг та оцінку проєктів Бенефіціарів, що реалізуються в рамках Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери.


Бенефіціар – Аплікант , що був відібраний Експертним Журі, рекомендований Проєктним менеджером для отримання грантового фінансування та уклав Грантовий договір з ЄБРР та підписав Грантову угоду з ЄБРР.


Грантовий договір – угода між ЄБРР та Бенефіціаром про надання безповоротної цільової фінансової допомоги на оплату Послуг в рамках Проєкту.


ЄБРР - Європейський Банк Реконструкції та Розвитку

Верифікація результатів проєкту - підтвердження виконання проєкту шляхом звірки очікуваних результатів відповідно до первинних документів Надавачів послуг та фактичних результатів наданих послуг, перевірки первинної документації щодо надання послуг в рамках проєкту, залучення аудитором Проєкту незалежних експертів для підтвердження повноти отриманих Бенефіціаром послуг в рамках проєкту.


Експертне Журі – група експертів, що здійснює оцінювання Заявок Аплікантів врамках конкурсних проєктів. Склад Експертного Журі формує Проєктний Менеджер та затверджує ЄБРР.


Інноваційний Ваучер – безповоротна фінансова допомога, яка надається ЄБРР Бенефіціарам для розробки і/або впровадження кліматичних інновацій Заявка на участь у Проєкті Кліматичні Інноваційні Ваучери - опис проєкту поданий аплікантом за допомогою веб-форми для оцінки Відбірковим комітетом та, в разі проходження відбору, подальшої участі у Проєкті КІВ.


Кліматично-дружні технології – це процеси, методи, обладнання, техніка, практичні знання або навички для виконання певної діяльності, які можуть бути використані для протидії та/або пом’якшення зміни клімату або адаптації до зміни клімату. Кліматично-дружні технології, зокрема, сприяють скороченню викидів парникових газів в процесі виробництва чи експлуатації, енергозбереженню та збільшення рівня використання відновлюваних джерел енергії.


Комерційна таємниця – інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.


Конкурсний Проєкт – завдання, запропоноване Аплікантом через аплікаційну форму, для реалізації якого він потребує кваліфікації та експертизи Надавача Послуг для розробки, вдосконалення чи впровадження кліматичної технології.


Моніторинг - відстеження прогресу реалізації проєктів, що були відібрані для участі у Проєкті Кліматичні Інноваційні Ваучери в Україні, Республіці Білорусь та Грузії. Моніторинг включає в себе збір інформації щодо реалізації проєктів, в тому числі відвідування офісів та виробничих потужностей Бенефіціарів та Надавачів послуг з метою перевірки та фіксації процесу реалізації проєктів. Моніторинг здійснюється представниками проєктного менеджера або уповноваженими ним особами за попередженням відповідних Бенефіціарів та Надавачів послуг.


Надавачі Послуг (Сервіс Провайдери) – юридичні особи та підприємці (ФОП в Україні)/ИП в Республіці Білорусь), що володіють необхідними компетенціями, персоналом, обладнанням та організаційною спроможністю необхідною для надання послуг Бенефіціарам в рамках проєктів, поданих ними на Проєкт Кліматичних Інноваційних Ваучерів.

Розробники кліматично-дружніх технологій – компанії, що розробляють і пропонують кліматично дружні технології/інновації як власний комерційний продукт.


Проєктний Менеджер – організація, що здійснює управління Проєктом Кліматичні Інноваційні Ваучери, зокрема, здійснює маркетинг, надає консультації, проводить навчальні програми для Бенефіціарів та забезпечує технологічну платформу грантового менеджменту.
Проєктним Менеджером виступає консорціум у складі:
Громадська Організація “Українська мережа енергетичних інновацій «Грінкубатор» (http://greencubator.info), що адмініструє Проєкт Кліматичних Інноваційних Ваучерів в Україні.


Співфінансування – сума власних грошових коштів, яку Бенефіціар зобов’язаний сплатити Надавачу (-ам) послуг за надання послуг в рамках Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери.


Сайт Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери - веб-сайт, на якому Проєктний Менеджер публікує офіційну документацію Проєкту, чинні Правила, новини та оголошення, що стосуються Проєкту. Адреса Сайту Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери – https://climate.biz

 

ПОДІЯ ЗАВЕРШЕНА

Дякуємо за інтерес до Проєкту «Кліматичні інноваційні ваучери». Слідкуйте за новинами та залишайте свій email. Ми сповістимо вас про початок нової хвилі Проєкту та інші важливі події.
Форма підписки