< Назад

Як стати учасником

Критерії оцінювання конкурсних проєктів

Скорочення викидів парникових газів

Якою мірою запропонований проект здатний зменшити викиди СО2 та інших парникових газів?

Масштабування і використання в інших секторах

Цю технологію / продукт можна масштабувати? Можуть інновації, пов'язані з цією технологією використовуватися / впроваджуватися в інших секторах / вертикалях / галузях?

Рівень інновацій

Якою мірою ця технологія / продукт рухатиме межу інновацій? Це абсолютно новий продукт чи лише адаптація / нова версія існуючого рішення?

Ринковий потенціал

Наскільки ця технологія / продукт / проект може розвинути ринок кліматичних інновацій? Чи може вона збільшити частку ринку компанії або змінити всю екосистему кліматичних інновацій в Україні?

Реалістичність втілення

Наскільки імовірним та реалістичним є успішне впровадження даної технології/продукту/проекту/, беручи до уваги команду проекту, її досвід та управлінську культуру?

Подати заявку

FAQ

 • Компанія впроваджує або розробляє кліматично-дружні технології 
 • Є зареєстрованою юридичною особою (приватною компанією) на території України
 • Здійснює свою діяльність щонайменше 1 рік до подачі заявки  
 • Належить до малого і середнього бізнесу 
 • Готова до співфінансування проекту (оплати послуг в рамках проекту) у розмірі щонайменше 25% від суми гранту

 • Учасниками Проекту не можуть бути комунальні і державні підприємства, громадські організації та як фізичні особи-підприємці (ФОП) 
 • До компанія або її власників застосовуються обмежувальні заходи (санкції) в України, ЄС та США. 
 • Компанія зареєстрована та/або здійснює діяльність на тимчасово окупованій території України. 
 • Компанія визнавалася неплатоспроможною протягом останніх 2 (двох) років до моменту подачі аплікаційної форми 
 • Компанія представляє собою репутаційний ризик для ЄБРР та/або Проектного менеджера відповідно до Виконавчих політик та процедур ЄБРР (EBRD Enforcement Policy and Procedures).
 • Компанія працює в сфері виробництва алкоголю, тютюну чи гральному бізнесі.

 • Дослідження і розробка (R&D). Ці послуги включають в себе будь-які науково-дослідницькі послуги, які забезпечують: 
  • конструкторські послуги 
  • промисловий дизайн для продукту 
  • налаштування продукту для нового типу клієнтів або нової сфери/способу застосування 
 • розробка алгоритмів 
 • Тестування. Ці послуги включають в себе будь-яке тестування конкретного обладнання чи програмного забезпечення. Вони включають в себе (але не обмежуються): 
  • тестування обладнання 
  • тестування установок 
  • використання точних інструментів для тестування 
 • Сертифікація. Цей вид послуг включає отримання будь-яких документів по сертифікації, які дозволяють Апліканту реалізувати клімату технології та скоротити свої викиди парникових газів або покращити свою позицію на ринку: 
  • національна сертифікація 
  • впливові тести продуктивності  
  • сертифікація міжнародних організація 
 • Реєстрація та захист інтелектуальної власності (IP) на винаходи, корисні моделі, торговельні марки, знаки для товарів і послуг: 
  • патентний пошук 
  • експертизи інтелектуальної власності 
  • визначення оптимальних способів для захисту IP 
  • національна і міжнародна реєстрація патентів, торговельних марок знаків для товарів і послуг 
  • національний і міжнародний захист прав інтелектуальної власності. 
 • Розробка ІТ-компонентів. Цей вид послуг може включати в себе розробку програмних компонентів для продуктів чи проектів, що дозволяють скоротити викиди парникових газів в даній компанії, або є частиною продукту чи послуг Апліканта. 
 • Технологічний консалтинг та аудит. Цей вид послуг може включати професійні рекомендації щодо інновацій для бізнесу; оцінки недоліків та напрямки вдосконалення технологічних процесів. 
  • розробка екологічних паспортів 
  • екологічний аудит 
  • моніторинг споживання енергії 
  • розробка стандартів споживання енергії 
  • консультації з питань енергетичної безпеки 
 • Інші послуги. Поданий вище перелік послуг не є вичерпним. Якщо Аплікант зможе довести, що суттєве скорочення викидів парникових газів може бути досягнуто з використанням інших послуг, Проектний Менеджер може схвалити таку послугу за згоди ЄБРР.

 • Реєстрація Апліканта на climate.biz
 • Заповнення Аплікантом повної заявки 
 • Оцінка заявки професійними експертами  
 • Проведення Аплікантом презентації проекту у разі отримання позитивної оцінки 
 • Оголошення Аплікантів-переможців хвилі відбору, що номіновані на підписання Грантового договору з ЄБРР

 • Оголошення переможців хвилі відбору
 • Укладання договорів переможцями хвилі відбору з надавачами послуг, що передбачені у рамках проєктних заявок 
 • Укладання Грантового договору між ЄБРР та переможцями хвилі відбору, отримання переможцями статусу Бенефіціара Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери
 • Реалізація Бенефіціаром проєкту в межах Грантової угоди 
 • Проведення Проєктним Менеджером моніторингу стану виконання проєкту Бенефіціара  
 • Подача Бенефіціаром звіту про виконання проєкту та отримання послуг від надавачів послуг 
 • Проведення Проєктним Менеджером аудиту результатів проєкту Бенефіціара 
 • Виплата Бенефіціару грантових коштів на банківський рахунок

European Bank
European Bank
European Bank
European Bank
European Bank

© 2021 / Climate Innovation vouchers