< Back

Як стати учасником

Критерії оцінювання конкурсних проєктів

Скорочення викидів парникових газів

Якою мірою запропонований проект здатний зменшити викиди СО2 та інших парникових газів?

Масштабування і використання в інших секторах

Цю технологію / продукт можна масштабувати? Можуть інновації, пов'язані з цією технологією використовуватися / впроваджуватися в інших секторах / вертикалях / галузях?

Рівень інновацій

Якою мірою ця технологія / продукт рухатиме межу інновацій? Це абсолютно новий продукт чи лише адаптація / нова версія існуючого рішення?

Ринковий потенціал

Наскільки ця технологія / продукт / проект може розвинути ринок кліматичних інновацій? Чи може вона збільшити частку ринку компанії або змінити всю екосистему кліматичних інновацій в Україні?

Реалістичність втілення

Наскільки імовірним та реалістичним є успішне впровадження даної технології/продукту/проекту/, беручи до уваги команду проекту, її досвід та управлінську культуру?

Подати заявку

FAQ

 • Компанія впроваджує або розробляє кліматично-дружні технології 
 • Є зареєстрованою юридичною особою (приватною компанією) на території України
 • Здійснює свою діяльність щонайменше 1 рік до подачі заявки  
 • Належить до малого і середнього бізнесу 
 • Готова до співфінансування проекту (оплати послуг в рамках проекту) у розмірі щонайменше 25% від суми гранту

 • Учасниками Проекту не можуть бути комунальні і державні підприємства, громадські організації та як фізичні особи-підприємці (ФОП) 
 • До компанія або її власників застосовуються обмежувальні заходи (санкції) в України, ЄС та США. 
 • Компанія зареєстрована та/або здійснює діяльність на тимчасово окупованій території України. 
 • Компанія визнавалася неплатоспроможною протягом останніх 2 (двох) років до моменту подачі аплікаційної форми 
 • Компанія представляє собою репутаційний ризик для ЄБРР та/або Проектного менеджера відповідно до Виконавчих політик та процедур ЄБРР (EBRD Enforcement Policy and Procedures).
 • Компанія працює в сфері виробництва алкоголю, тютюну чи гральному бізнесі.

 • Дослідження і розробка (R&D). Ці послуги включають в себе будь-які науково-дослідницькі послуги, які забезпечують: 
  • конструкторські послуги 
  • промисловий дизайн для продукту 
  • налаштування продукту для нового типу клієнтів або нової сфери/способу застосування 
 • розробка алгоритмів 
 • Тестування. Ці послуги включають в себе будь-яке тестування конкретного обладнання чи програмного забезпечення. Вони включають в себе (але не обмежуються): 
  • тестування обладнання 
  • тестування установок 
  • використання точних інструментів для тестування 
 • Сертифікація. Цей вид послуг включає отримання будь-яких документів по сертифікації, які дозволяють Апліканту реалізувати клімату технології та скоротити свої викиди парникових газів або покращити свою позицію на ринку: 
  • національна сертифікація 
  • впливові тести продуктивності  
  • сертифікація міжнародних організація 
 • Реєстрація та захист інтелектуальної власності (IP) на винаходи, корисні моделі, торговельні марки, знаки для товарів і послуг: 
  • патентний пошук 
  • експертизи інтелектуальної власності 
  • визначення оптимальних способів для захисту IP 
  • національна і міжнародна реєстрація патентів, торговельних марок знаків для товарів і послуг 
  • національний і міжнародний захист прав інтелектуальної власності. 
 • Розробка ІТ-компонентів. Цей вид послуг може включати в себе розробку програмних компонентів для продуктів чи проектів, що дозволяють скоротити викиди парникових газів в даній компанії, або є частиною продукту чи послуг Апліканта. 
 • Технологічний консалтинг та аудит. Цей вид послуг може включати професійні рекомендації щодо інновацій для бізнесу; оцінки недоліків та напрямки вдосконалення технологічних процесів. 
  • розробка екологічних паспортів 
  • екологічний аудит 
  • моніторинг споживання енергії 
  • розробка стандартів споживання енергії 
  • консультації з питань енергетичної безпеки 
 • Інші послуги. Поданий вище перелік послуг не є вичерпним. Якщо Аплікант зможе довести, що суттєве скорочення викидів парникових газів може бути досягнуто з використанням інших послуг, Проектний Менеджер може схвалити таку послугу за згоди ЄБРР.

 • Реєстрація Апліканта на climate.biz
 • Заповнення Аплікантом повної заявки 
 • Оцінка заявки професійними експертами  
 • Проведення Аплікантом презентації проекту у разі отримання позитивної оцінки 
 • Оголошення Аплікантів-переможців хвилі відбору, що номіновані на підписання Грантового договору з ЄБРР

 • Оголошення переможців хвилі відбору
 • Укладання договорів переможцями хвилі відбору з надавачами послуг, що передбачені у рамках проєктних заявок 
 • Укладання Грантового договору між ЄБРР та переможцями хвилі відбору, отримання переможцями статусу Бенефіціара Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери
 • Реалізація Бенефіціаром проєкту в межах Грантової угоди 
 • Проведення Проєктним Менеджером моніторингу стану виконання проєкту Бенефіціара  
 • Подача Бенефіціаром звіту про виконання проєкту та отримання послуг від надавачів послуг 
 • Проведення Проєктним Менеджером аудиту результатів проєкту Бенефіціара 
 • Виплата Бенефіціару грантових коштів на банківський рахунок

pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900
European Bank
European Bank
European Bank
European Bank
European Bank

© 2021 / Climate Innovation vouchers