Шукаємо

/Шукаємо
Шукаємо 2018-12-03T15:36:24+00:00

Команда Програми Інноваційних Ваучерів шукає компанії, котрі вже сьогодні готові реалізовувати проекти, що сприяють зменшенню викидів парникових газів.

Розробники кліматичних технологій

Це ті компанії, що самі розробляють і пропонують кліматичні інновації як власний продукт. Щоб такі компанії могли взяти участь у конкурсі на отримання інноваційних ваучерів, вони повинні мати технологічну розробку, яка:

 • зменшує використання викопного палива і економить енергію
 • збільшує використання відновлюваних джерел енергії
 • знижує викиди парникових газів від сільськогосподарських процесів
 • полегшує адаптацію до змін клімату
 • іншим чином зменшує викиди парникових газів

Користувачі кліматичних технологій

Компанії, які планують скоротити власні викиди CO2 та потребують для цього впровадження новітніх технологічних рішень також можуть отримувати співфінансування в рамках Програми Інноваційних Ваучерів.

Таким компаніям потрібно подати на конкурс інноваційних ваучерів проект, що призведе до суттєвого скорочення викиду парникових газів в результаті діяльності самої компанії. Скорочення може бути досягнуте за рахунок зменшення енергоємності чи ресурсоємності виробництва, скорочення логістичних витрат, оптимізації різного роду алгоритмів чи бізнес-процесів тощо.

Вимоги до потенційних Бенефіціарів

Для участі у конкурсі інноваційних ваучерів компанії повинні відповідати визначеному набору вимог:

 • бути приватною юридичною особою;
 • кінцевим Бенефіціаром має бути громадянин України (хоча б одним з кінцевих Бенефіціарів);
 • має існувати на ринку не менше 1 року;
 • повинна мати стабільне фінансове становище і не мати судових позовів проти компанії;
 • не може бути пов’язана з компанією Надавача послуг (більше інформації нижче)

Надавачі послуг

Важливою частиною схеми Інноваційних Ваучерів є Надавачі послуг. Це організації, що втілюють проекти для Бенефіціарів – компаній-розробників кліматичних технологій чи компаній-користувачів кліматичних технологій. Типовий Надавач послуг – це конструкторське бюро чи проектна компанія, що виконує для Бенефіціара запропонований проект і отримує за це оплату від ЄБРР. Бенефіціар отримує виконаний проект (послугу).

Надавач послуг повинен володіти експертизою з надання послуг у таких напрямках:

 • R&D послуги (дизайну технологій, прикладні дослідження і т.і.)
 • Тестування обладнання
 • Сертифікація обладнання
 • Розробка і захист інтелектуальної власності
 • Розробка ІТ-компонентів
 • Інші послуги у сфері кліматичних технологій

Детальніше про Надавачів послуг на сторінці Правила.

Вимоги до Надавачів Послуг

Компанія, що пропонує свої послуги як сервіс-провайдер та може брати участь у конкурсі на отримання Інноваційних Ваучерів повинна відповідати ряду визначених критеріїв:

 • має надавати запропоновані послуги не менше 2 років;
 • повинна мати змогу надати контакти мінімум двох інших організацій, яким вона надавала схожі сервіси;
 • повинна базуватися в Україні;
 • повинна мати стабільне фінансове становище, вона ніколи не банкрутувала, проти компанії не було і зараз немає судовий справ;
 • не може бути пов’язана з компанією, що розробляє або використовує кліматичні технології (компанією, що подає проект нам на розгляд).

Критерії оцінки проектів

Проекти, які отримають ваучери, будуть максимально відповідати критеріям, викладеним нижче. Зверніть увагу, що проект має не тільки зменшити викиди чи споживання енергоресурсів, а і бути інноваційним.

Запропоновані проекти будуть оцінюватися за такими критеріями:

 • Потенціал скорочення викидів парникових газів. Якою мірою запропонований проект здатний зменшити викиди СО2 та інших парникових газів?
 • Здатність технології до масштабування і використання / впровадження в інших секторах. Цю технологію / продукт можна масштабувати? Можуть інновації, пов’язані з цією технологією, використовуватися / впроваджуватися в інших секторах / вертикалях / галузях?
 • Рівень інновацій. Якою мірою ця технологія / продукт рухатиме межу інновацій? Це абсолютно новий продукт чи лише адаптація / нова версія існуючого рішення?
 • Ринковий потенціал. Наскільки ця технологія / продукт / проект може розвинути та надихнути ринок кліматичних інновацій? Чи може вона збільшити частку ринку Бенефіціара або змінити всю екосистему кліматичних інновацій в Україні?

Результати проектів

Проекти, що отримують співфінансування в рамках програми Інноваційних Ваучерів повинні показати позитивні результати як у скороченні викидів так і у розвитку бізнесу компаній, що їх отримують. Самі результати оцінюватимуться за такими Ключовими Показниками Ефективності (КПЕ):

 • Зменшення використання енергії
 • Скорочення використання ресурсів
 • Скорочення викидів парникових газів
 • Збільшення кількості захищених об’єктів інтелектуальної власності
 • Збільшення продажів
 • Збільшення залучених інвестиції
 • Збільшення експорту і вихід на нові ринки