< Назад

FAQ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Перша хвиля прийому заявок починається 22 квітня в Україні.

Зазвичай прийом заявок на грант триває до 2х місяців від дати офіціного оголошення про старт.

Ви можете задати своє питання у формі зворотнього зв’язку внизу сторінки або написати нам на email: civ@greencubator.info

ПРО УЧАСНИКІВ

 • Скорочення викидів парникових газів. Якою мірою запропонований проект здатний зменшити викиди СО2 та інших парникових газів? 
 • Масштабування і використання в інших секторах. Цю технологію / продукт можна масштабувати? Можуть інновації, пов’язані з цією технологією використовуватися / впроваджуватися в інших секторах / вертикалях / галузях? 
 • Рівень інновацій. Якою мірою ця технологія / продукт рухатиме межу інновацій? Це абсолютно новий продукт чи лише адаптація / нова версія існуючого рішення?
 • Ринковий потенціал. Наскільки ця технологія / продукт / проект може розвинути  ринок кліматичних інновацій? Чи може вона збільшити частку ринку компанії або змінити всю екосистему кліматичних інновацій в Україні?

 • Компанія впроваджує або розробляє кліматично-дружні технології 
 • Є зареєстрованою юридичною особою (приватною компанією) на території України.
 • Здійснює свою діяльність щонайменше 1 рік до подачі заявки  
 • Належить до малого і середнього бізнесу 
 • Готова до співфінансування проекту (оплати послуг в рамках проекту) у розмірі щонайменше 25% від суми гранту 

 • Учасниками Проекту не можуть бути комунальні і державні підприємства, громадські організації та як фізичні особи-підприємці (ФОП) 
 • До компанія або її власників застосовуються обмежувальні заходи (санкції) в України, ЄС та США. 
 • Компанія зареєстрована та/або здійснює діяльність на тимчасово окупованій території України. 
 • Компанія визнавалася неплатоспроможною протягом останнього 1 (одного) року до моменту подачі аплікаційної форми 
 • Компанія представляє собою репутаційний ризик для ЄБРР та/або Проектного менеджера відповідно до Виконавчих політик та процедур ЄБРР (EBRD Enforcement Policy and Procedures). 
 • Компанія працює в сфері виробництва алкоголю, тютюну чи гральному бізнесі. 

 • Дослідження і розробка (R&D). Ці послуги включають в себе будь-які науково-дослідницькі послуги, які забезпечують: 
  • конструкторські послуги 
  • промисловий дизайн для продукту 
  • налаштування продукту для нового типу клієнтів або нової сфери/способу застосування 
  • розробка алгоритмів 
 • Тестування. Ці послуги включають в себе будь-яке тестування конкретного обладнання чи програмного забезпечення. Вони включають в себе (але не обмежуються): 
  • тестування обладнання 
  • тестування установок 
  • використання точних інструментів для тестування 
 • Сертифікація. Цей вид послуг включає отримання будь-яких документів по сертифікації, які дозволяють Апліканту реалізувати клімату технології та скоротити свої викиди парникових газів або покращити свою позицію на ринку: 
  • національна сертифікація 
  • впливові тести продуктивності  
  • сертифікація міжнародних організація 
 • Реєстрація та захист інтелектуальної власності (IP) на винаходи, корисні моделі, торговельні марки, знаки для товарів і послуг: 
  • патентний пошук 
  • експертизи інтелектуальної власності 
  • визначення оптимальних способів для захисту IP 
  • національна і міжнародна реєстрація патентів, торговельних марок знаків для товарів і послуг 
  • національний і міжнародний захист прав інтелектуальної власності. 
 • Розробка ІТ-компонентів. Цей вид послуг може включати в себе розробку програмних компонентів для продуктів чи проектів, що дозволяють скоротити викиди парникових газів в даній компанії, або є частиною продукту чи послуг Апліканта. 
 • Технологічний консалтинг та аудит. Цей вид послуг може включати професійні рекомендації щодо інновацій для бізнесу; оцінки недоліків та напрямки вдосконалення технологічних процесів. 
  • розробка екологічних паспортів 
  • екологічний аудит 
  • моніторинг споживання енергії 
  • розробка стандартів споживання енергії 
  • консультації з питань енергетичної безпеки 
 • Інші послуги. Поданий вище перелік послуг не є вичерпним. Якщо Аплікант зможе довести, що суттєве скорочення викидів парникових газів може бути досягнуто з використанням інших послуг, Проектний Менеджер може схвалити таку послугу за згоди ЄБРР. 

 • Реєстрація Апліканта на climate.biz. 
 •  Заповнення Аплікантом повної заявки 
 • Оцінка заявки професійними експертами  
 • Проведення Аплікантом презентації проекту у разі отримання позитивної оцінки 
 • Оголошення Аплікантів-переможців хвилі відбору, що номіновані на підписання Грантового договору з ЄБРР 

 • Оголошення переможців хвилі відбору
 • Укладання договорів переможцями хвилі відбору з сервіс-провайдерами, що передбачені у рамках проєктних заявок 
 • Укладання Грантового договору між ЄБРР та переможцями хвилі відбору, отримання переможцями статусу Бенефіціара Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери 
 • Реалізація Бенефіціаром проєкту в межах Грантової угоди 
 • Проведення Проєктним Менеджером моніторингу стану виконання проєкту Бенефіціара  
 • Подача Бенефіціаром звіту про виконання проєкту та отримання послуг від сервіс-провайдерів 
 • Проведення Проєктним Менеджером аудиту результатів проєкту Бенефіціара 
 • Виплата Бенефіціару грантових коштів на банківський рахунок 

ПРО СЕРВІС-ПРОВАЙДЕРІВ

 • Зареєстрована приватна чи державна компанія або ФОП  
 • Щонайменше 2-річний досвід надання послуг у відповідній сфері 
 • Наявні усі дозвільні документи (ліцензії, сертифікати тощо) 
 • Має рекомендації щонайменше 2-х компаній, яким надавалися аналогічні до необхідних для реалізації конкурсного проєкту послуги протягом останніх 2-х років.

 • Зареєстрований як комунальне підприємство або громадська організація 
 • До компанія або її власників застосовуються обмежувальні заходи (санкції) в України, ЄС та США. 
 • Сервіс-провайдер або його відокремлені підрозділи зареєстровані та/або здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території України або в Російській Федерації. 
 • Компанія пов’язана з Учасником, проєкт якого планує реалізовувати

 • Членство у національних галузевих асоціаціаціях
 • Членство у міжнародних галузевих асоціаціях 
 • Наявність сертифікатів міжнародних сертифікаційних органів або організацій 
 • Наявність державних сертифікатів/ліцензій 
 • Досвід надання послуг та виконання робіт за проєктами ЄБРР та інших міжнародних фінансових організацій та донорів.

Аплікант/Бенефіціар і Сервіс-провайдер, що працюють в рамках одного Конкурсного Проєкту не можуть бути пов’язані. Вони вважаються пов’язаними за таких умов, але не виключно: 

 • Будь-який з працівників, відповідальний за прийняття рішень Апліканта/Бенефіціара, або члени їх сімей, володіє часткою в компанії Сервіс-провайдера, і навпаки. 
 • Будь-який з працівників, відповідальний за прийняття рішень Апліканта/Бенефіціара перебуває у правовідносинах з Сервіс-провайдером, що передбачають виплату винагороди на користь такого працівника (наприклад, є працівником за сумісництвом, за договором ЦПХ, чи консультантом), і навпаки. 
 • Будь-який з працівників, відповідальний за прийняття рішень в компанії Апліканта/Бенефіціара є пов’язаною особою (членами родини, близькими знайомими) з працівниками, відповідальними за  прийняття рішень в компанії Сервіс-провайдера, і навпаки. 

У разі з’ясування, що Аплікант/Бенефіціар та Сервіс-провайдер є пов’язаними в рамках одного Конкурсного Проєкту, Проєктний Менеджер ініціює процес припинення будь-якої співпраці у рамках Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери. У такому випадку ЄБРР зобов’яже Бенефіціара повернути кошти, отримані у рамках Проєкту Кліматичні Інноваційні Ваучери, відповідно до умов Грантового договору.

European Bank
European Bank
European Bank
European Bank
European Bank

© 2021 / Climate Innovation vouchers