Шукаємо

Home/Шукаємо
Шукаємо 2017-04-10T13:30:20+00:00

Команда Інноваційних Ваучерів шукає компанії, котрі вже сьогодні готові реалізовувати проекти, що сприяють зменшенню викидів парникових газів.

Розробники кліматичних технологій

Ті компанії, що самі розробляють і пропонують кліматичні інновації як власний продукт. Для того щоб такі компанії могли взяти участь у конкурсі на отримання інноваційних ваучерів, вони повинні мати технологічну розробку, яка:

 • зменшує використання викопного палива і економить енергію
 • збільшує використання відновлюваних джерел енергії
 • знижує викиди парникових газів від сільськогосподарських процесів
 • полегшує адаптацію до змін клімату
 • інакшим чином зменшує викиди парникових газів

Користувачі кліматичних технологій

Компанії, що планують скоротити власні викиди CO2 та потребують для цього впровадження новітніх технологічних рішень також можуть отримувати співфінансування в рамках програми Інноваційних Ваучерів.

Таким компаніям потрібно подати на конкурс інноваційних ваучерів проект, що призведе до суттєвого скорочення викиду парникових газів в результаті діяльності самої компанії. Скорочення може бути досягнуте за рахунок зменшення енергоємності чи ресурсоємності виробництва, скорочення логістичних витрат, оптимізації різного роду алгоритмів чи бізнес-процесів, тощо.

Вимоги до компаній

Для участі у конкурсі інноваційних ваучерів компанії, що подають проекти повинні відповідати визначеному набору вимог:

 • Маєте бути приватною і базуватися в Україні
 • Має існувати на ринку не менше 2-ох років
 • Повинна мати стабільне фінансове становище, вона ніколи не банкрутувала, і проти Вашої компанії не було і немає судовий справ
 • Не може бути пов’язана з компанією надавача послуг (більше інформації внизу)

Надавачі послуг (Сервіс провайдери)

Важливою частиною схеми Інноваційних Ваучерів є надавачі послуг. Саме вони є тими організаціями, що втілюють проекти для компаній-розробників кліматичних технологій чи компаній-користувачів кліматичних технологій. Типовий надавач послуг – це конструкторське бюро чи проектна компанія, що розробляє для учасника програми Інноваційних Ваучерів те чи інше технологічне рішення.

Рішення, запропоновані надавачами послуг є частиною проекту, який учасники подають на конкурс Інноваційних Ваучерів. При цьому, кошти від ЄБРР за впровадження цього рішення для компаній, що розробляють або використовують кліматичні технології, отримує саме надавач послуг. Для участі в проектах на конкурсі, надавач послуг повинен володіти експертизою з надання послуг у таких напрямках:

 • R&D послуги (дизайну технологій, прикладні дослідження і т.і.)
 • Тестування обладнання
 • Сертифікація обладнання
 • Розробка і захист інтелектуальної власності
 • Розробка ІТ компонентів
 • Інші послуги у сфері кліматичних технологій

Вимоги до Надавачів Послуг

Компанія, що пропонує свої послуги як сервіс-провайдер та може брати участь у конкурсі на отримання Інноваційних Ваучерів повинна відповідати ряду визначених критеріїв:

 • Має надавати запропоновані послуги не менше 2-ох років
 • Повинна мати змогу надати контакти мінімум двох інших організацій, яким вона надавала схожі сервіси
 • Повинна базуватися в Україні
 • Повинна мати стабільне фінансове становище, вона ніколи не банкрутувала, і проти неї компанії не було і немає судовий справ.
 • Не може бути пов’язана з компанією, що розробляє або використовує кліматичні технології (компанією, що подає проект нам на розгляд)

Результати проектів

Проекти, що отримують співфінансування в рамках програми Інноваційних Ваучерів повинні показати позитивні результати як у скороченні викидів так і у розвитку бізнесу компаній, що їх отримують. Самі результати оцінюватимуться за такими Ключовими Показниками Ефективності (КПЕ):

 • Зменшення використання енергії
 • Скорочення використання ресурсів
 • Скорочення викидів парникових газів
 • Збільшення кількості захищених об’єктів інтелектуальної власності
 • Збільшення продажів
 • Збільшення залучених інвестиції
 • Збільшення експорту і вихід на нові ринки